Program of Workshop

9th NEUROSURGICAL MICROVASCULAR WORKSHOP

December 7th – 9th, 2016

7th December 2016 - LIVE SURGERY - Hospital České Budějovice

08:30
09:00 – 11:30
12:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:15
20:00
Invitation
LIVE SURGERY I: EC-IC bypass
LIVE SURGERY II: Carotid Microendarterectomy
Lunch
LIVE SURGERY III: Carotid Microendarterectomy
Dinner – Svachův Dvůr

8th December 2016 - HANDS-ON - Academy of Sciencies

08:00
08:15 – 12:00
12:00 – 12:30
14:00 – 15:30
16:00 – 18:0020:00
Invitation
HANDS–ON
Lunch
HANDS–ON
CEREBROVASCULAR SYMPOSIUM – Hotel CLARION
Předsedající: Fiedler J., Přibáň V.
Felix Göhre: Microsurgery applied to PCA
  1. Baxa J.: Současné možnosti diagnostiky mozkové ischemie.
  2. Štěrba J.: Možnosti intervenční neuroradiologie u mozkové ischemie.
  3. Sameš M.: Indikace nízkoprůtokového bypassu u mozkové ischemie. Kontroverze na podkladě současných studií.
  4. Fiedler J.: Cévní onemocnění míchy.
Přestávka
Předsedající: Přibáň V., Fiedler J.
  1. Vaverka M.: Technické aspekty extra-intrakraniálního bypassu.
  2. Mraček J.: Blister aneurysma- chirurgická léčba
  3. Netuka D.: Porovnání MRA, CTA, DSA a duplexu vůči reality charakteru plátu při CEA
  4. Fiedler J.: Kvantifikace průtoku mozkovými cévami v praxi cévního neurochirurga

Dinner – JB´S restaurant

9th December 2016 - HANDS-ON - Academy of Sciencies

09:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
HANDS–ON
Lunch
The end of workshop, participants receive certificates